alkusanat
menetelmät
historia
sijainti
mongolia pähkinän kuoressa
topografia
kasvillisuus ja eläimet
vesistöt
ilmasto
väestön rakenne ja väkiluku
kielet ja uskonnot
väestötiheys
talous ja luonnonvarat
liikenne ja yhteydet
pohdinta
työnarviointi
lähdeluettelo
Koska Mongolia sijaitsee keskellä mannerta ei siellä ole vesistöjä erityisen paljon. Ainoa mainittavan arvoinen vesistö Mongoliassa on Uvs Nuur joka peittää alleen 3.350 km². Vuoristojensa takia suurempia vesistöjä ei pääse syntymään. Maan ainoiden järvien läheisyydessä on hedelmällistä maata, nämä ovatkin lähes ainoat viljely kelpoiset alueet koko maassa.