alkusanat
menetelmät
historia
sijainti
mongolia pähkinän kuoressa
topografia
kasvillisuus ja eläimet
vesistöt
ilmasto
väestön rakenne ja väkiluku
kielet ja uskonnot
väestötiheys
talous ja luonnonvarat
liikenne ja yhteydet
pohdinta
työnarviointi
lähdeluettelo
Mongoliassa on noin 2 790 000 asukasta, jotka ovat jakautuneet kutakuinkin seuraavasti:

0-14 vuotiaita: 28.7 % (miehiä 407 547/ naisia 392 440)

15-64 vuotiaita: 67.7 % (miehiä 943 418/ naisia 945 063)

65 – : 3.7 % (miehiä 44 413/ naisia 58 391)

Mongoliassa mediaani ikä on: 24.28 vuotta, miehillä 23.93 vuotta ja naisilla 24.64 vuotta.

Mongolialaisten odotettavissa elinikä on suhteellisen tavanomainen alueelle, ei kovin matala, mutta ei myöskään korkein mahdollinen, 64.52vuotta. Miesten keskimääräinen elinikä on 62.3 vuotta ja naisten 66.86 vuotta. Hedelmällisyysluku on suhteellisen korkea, 2.26 lasta/nainen, johtuen maan heikosta vanhusten huollosta. Lapset huolehtivat vanhemmistaan ja auttavat näitä elämiseen liittyvissä töissä.

18-25 vuotiailla on laissa määrätty pakko käydä 12 kuukautta kestävä armeija. Pakon edessä Mongolia saa armeijastaan (18-49 vuotiaat) 740 000 miehen vahvuisen, kuitenkin maalla on armeijaan soveltuvia 18-49 vuotiaita 570 000 ihmistä.

Mongoliassa suurin osa maan väestöstä on mongolialaisia 94.9%, johtuen maan sijainnista. Se on vuoristoista seutua jolla ei ole paljon tarjottavaa ihmiselle, näin ollen sinne muuttaa vähän ihmisiä. Suurin osa muusta väestöstä on maassa työnsä puolesta joko pidemmän aikaa tai vastaavasti pelkän työkomennuksen keston verran. Turkkilaisia, enimmäkseen Kazakstanista, on 5% maan väestöstä. Muita kuten Kiinalaisia ja Venäläisiä maassa on vain 0.1% maan väestöstä.

Maassa väestömäärä kasvaa vuosittain 1.45%. 21.52 lasta syntyy / 1 000 ihmistä kohden. 7.03 ihmistä kuolee / 1 000 henkilöä kohden. 1000 syntynyttä kohden kuolee 53.79 henkilöä, tarkennettuna molempiin sukupuoliin miehiä kuolee 57.25 ja naisia 50.16 henkilöä / 1000 syntynyttä kohden.

Mongoliassa ei HIV-virus aiheuta suurta vaivaa väestön parissa, koska sitä kantaa alle 0.1% väestöstä. Tautia sairastaa alle 500 henkilöä koko maassa. HIV- virukseen on kuollut alle 200 henkilöä.

kuvaaja osoittaa ikä-jakauman prosentuaalisesti koko väestöstä.

kuva 5a näyttää maan tämänhetkisen tilan. 5c näyttää maan mahdollisen tilan vuonna 2019. 5b kuvaa muutosta ajan välillä.

kuvaaja näyttää miten keskimääräinen elinikä on noussut koko ajan, ja jatkaa nousua.

Kuvaa maan väestön kasvua ja miten se mahdollisesti tulee muuttumaan.

Kuvaa naisten synnyttämien lasten määrää ja sen mahdollista muutosta seuraavina vuosina.