alkusanat
menetelmät
historia
sijainti
mongolia pähkinän kuoressa
topografia
kasvillisuus ja eläimet
vesistöt
ilmasto
väestön rakenne ja väkiluku
kielet ja uskonnot
väestötiheys
talous ja luonnonvarat
liikenne ja yhteydet
pohdinta
työnarviointi
lähdeluettelo
Mongolian tulevaisuus näyttää valoisalta kaikin puolin. Maa on kehittymässä sekä teollistumassa pikkuhiljaa. Ihmisten elinolosuhteet paranevat ja maa kansainvälistyy entisestään kovaa vauhtia. Selvimmin maan hyvinvoinnin paraneminen näkyy väestönrakenteen alta löytyvissä kaavioissa. Niistä pystytään huomaamaan miten eliniän odote kasvaa ja maa rupeaa muutenkin saavuttamaan länsimaita.