alkusanat
menetelmät
historia
sijainti
mongolia pähkinän kuoressa
topografia
kasvillisuus ja eläimet
vesistöt
ilmasto
väestön rakenne ja väkiluku
kielet ja uskonnot
väestötiheys
talous ja luonnonvarat
liikenne ja yhteydet
pohdinta
työnarviointi
lähdeluettelo
Kohdealuetta olisi tarkoitus tutkia erillaisten diagrammien, tilastojen, kuvien sekä karttojen avulla. Edellä mainittujen materiaalien lisänä toimii sekaan lisätty teksti, joka antaa lisää tietoa aiheesta. Lähteinä ovat toimineet suurimmissa osin erinäiset internet osoitteet, jotka pystyt löytämään lähdeluettelosta.