alkusanat
menetelmät
historia
sijainti
mongolia pähkinän kuoressa
topografia
kasvillisuus ja eläimet
vesistöt
ilmasto
väestön rakenne ja väkiluku
kielet ja uskonnot
väestötiheys
talous ja luonnonvarat
liikenne ja yhteydet
pohdinta
työnarviointi
lähdeluettelo
Puolet Mongolian väestöstä on Buddhalaisia (50%), 40% mongoleista on ateisteja, Kristittyjä sekä Shamanistejä on 6% väestöstä, Muslimeita Mongoliassa on 4%. Tästä pystyy päättelemään että uskonnolla ei ole kovin suurta osaa monen mongolialaisen arjessa.

Mongoliassa puhutaan Khalkha Mongoliaa ja se onkin ainoa kieli jota kouluissa opetetaan, sitä puhuu noin 90% väestöstä. Muut kielet joita maassa puhutaan ovat Turkki ja Venäjä, niitä ei opeteta kouluissa vaan ihmiset oppivat radion tai sukulaisten avulla kieltä. Kuitenkin suurin osa Turkkia ja Venäjää puhuvista ihmisistä omaa em. maan sukulaissuhteen, ja on oppinut kielen omilta vanhemmiltaan.

Lukutaitoisia Mongoliassa ovat lähes kaikki, vanhimmat ikäpolvet eivät välttämättä osaa kirjoittaa tai lukea. Myöskään maan nuorimmat asukit eivät välttämättä osaa lukea ja kirjoittaa. Nykyään lähes jokainen yli 15 vuotias hallitsee molemmat, lukemisen sekä kirjoittamisen. Kokonaisuudessaan väestöstä 97.8% hallitsee luku- ja kirjoitustaidon. Miehistä 98%, naisista 97.5%.